Linija za pakiranje tekstilnih i kemijskih vlakana